Airsoft Udruga Podravina

  • Print

 

AIRSOFT UDRUGA PODRAVINA

DATUM REGISTRACIJE: 26.04.2012

RNO/MATIČNI BROJ: 0210185    / 02875241

SJEDIŠTE: Trg kralja Tomislava 6, 48000 Koprivnica

SKRAČENI NAZIV: AU Podravina

PREDSJEDNIK: Marijan Kereša – NinjaKC

POTPREDSJEDNIK: Kristijan Bodo - Chris

TAJNIK:  Davorka Kereša

GLASNOGOVORNIK: Dario Šušak

UKUPAN BROJ ČLANOVA: 22

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACEBOOK: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003679457321

WEB/FORUM: http://au-podravina.hr/


MOTO: Svi su pozvani rijetki su odabrani.


O AIRSOFT UDRUZI PODRAVINA

Airsoft Udruga Podravina nastala je idejom nekolicine entuzijasta i zaljubljenika u airsoft koji su kroz svoje više godišnje bavljenje ovom aktivnošću, airsoft počeli doživljavati kao nešto više od vikend napucavanja, te u želji da u airsoftu i kroz airsoft ostvare nešto više odlučili otvoriti vlastitu udrugu sa nekim svojim kriterijima, a pri tome poštivajući sva pravila HASS-a te pozitivnog razvoja airsofta na Hrvatskoj airsoft sceni. Bitno je naglasiti kako je AU Podravina u samom startu krenula sa ozbiljnim radom, zahvaljujući iskustvu  (što privatnom, što u samom airsoftu) svojih članova, te se to kroz sam ustroj Udruge i načinu osnivanja vidi.


Udruga je sve stavke koje nisu detaljno opisane statutom uredila pravilnicima koje je donjela Skupština Udruge, te prema kojima postupa.
Udruga se sastoji od aktivnih članova, koji čine Skupštinu, te rekreativnih članova koji kao takvi nemaju pravo glasa na skupštinama, ali moraju poštivati Statut i pravilnike Udruge, te je njihov status kroz iste definiran. Svi članovi po ulasku u udrugu prolaze pristupni proces u maksimalnom trajanju od 3 mjeseca, te moraju sudjelovati na 24h kampu za nove članove. Za ulazak u aktivno članstvo je potrebno proći proces prijama i kamp te se na prijedlog bilo koga od aktivnih članova razmatra o ulasku potencijalnog člana u aktivno članstvo, sa čime se moraju složiti svi aktivni članovi Udruge.

Aktivni i rekreativni članovi koji imaju želju za tematskim airsoftom dijeluju u timu unutar Udruge, tim je tematski orijentiran odnosno bazira se na reenactingu SS VP (Satnije Specijalne Vojne Policije) i BSD (Bojne za Specijalna Djelovanja). Tim nosi naziv TSN (Tim Specijalnih Namjena).

Zašto tim unutar udruge? Pa prvenstveno zbog svoje tematike.

Zašto su tema reeanactinga dvije postrojbe? Zato što im je oprema identična i namjena im je vrlo slična, a sam loadout se sastoji od nekoliko verzija koje koriste pripadnici i jedne i druge postrojbe.
 
Reenacting se bazira na 6 osnovnih verzija. To naravno ne znači da svaki član tima može nositi što želi i biti u loadoutu kojem želi, nego da se loadout kompletira smisleno i svojim redosljedom. Odluku u kojem se loadoutu odlazi na susret donosi predsjednik Udruge, a ovisi o tipu susreta i kompletiranosti loadouta večine tematski opremljenih članova koji planiraju sudjelovati na susretu.
Osnova loadouta su zeleni i crni kombinezon te CROPAT zelena i pustinjska odora ovisno o verziji loadouta koja se u tom trenutku koristi, dok su dodaci crni ili woodland i ovisno o verziji koja se trenutno koristi.
Naoružanje je također isključivo ono koje te postrojbe koriste i u stvarnosti.


Udruga je od 26.07.2013 punopravna članica HASS-a, te poštuje i primjenjuje sva pravila istog, te ima namjeru svojim radom doprinositi radu Saveza. Također cilj udruge je sudjelovanje na susretima diljem RH, kao i međunarodinim susretima izvan granica Hrvatske. Daljnji ciljevi su nam manje više isti kao i kod većine airsoft Udruga, a to je promocija airsofta u svom području djelovanja i šire , organizacija susreta, organizacija seminara i tečajeva vezanih uz airsoft i aktvnosti vezane uz airsoft, suradnja sa drugim sličnim i različitim udrugama i sl.

U dosadašnjem radu kroz Udrugu je prošlo tridesetak članova, te smo cijelo vrijeme otvoreni za primanje novih članova. Udruga ima teren koje je dobila na korištenje od grada Koprivnicem, te su sva prava i obveze oko korištenja terena definirana ugovorom između Udruge i grada Koprivnice.
Udruga je u 2014 godini u suradnji sa AU Mantis organizirala i svoj prvi susret OP NETTLE. Sve dosadašnje suradnje kako sa airsoft klubovima tako i sa udrugama, institucijama i pojedincima izvan airsofta imamo namjeru nastaviti i dalje.